Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Αχ αυτά τα στερεά....

Σε δοχείο όγκου V=41  lt και θερμοκρασίας θ=1227 C εισάγουμε  τρεις διαφορετικές ποσότητες στερεού ανθρακικού ασβεστίου α) 300  gr    β)150    gr   και γ) 400  gr.
Για κάθε μία από τις  παραπάνω ποσότητες να βρεθoύν:
i)H απόδοση της αντίδρασης
ιι)η τελική  % w/w σύσταση του μίγματος
ιιι) η % v/v του τελικού αέριου μίγματος.
iv)Oι ποιοτικές γραφικές παραστάσεις των συγκεντρώσεων όλων των σωμάτων σε συνάρτηση του χρόνου.
v)Να αποδείξετε ότι αν υπάρχει ισορροπία ισχύει η σχέση για την ολική πίεση Pολ=ΚcRT.
Δίνεται η Κc=3/41 της ισορροπίας CaCO3(s)<==>CaO(s) + CO2(g)

H ιδέα ήταν του Θανάση στο σημερινό μάθημα και του αφιερώνω την άσκηση.

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Τριπλή επίδραση κοινού μορίου...

Ο τίτλος της άσκησης του Κώστα Χαρκοπλιά εδώ μου έδωσε την ιδέα για την άσκηση....

Σε ένα δοχείο όγκου  σταθερού V=2l εισάγονται 2mol PCl5  2mol COCl2 oπότε διασπώνται με ποσοστά 50% και 40% αντίστοιχα σύμφωνα με τις εξισώσεις
PCl5<==>PCl3 + Cl2   και COCl2<==>CO + Cl2.
Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας και των δύο παραπάνω αντιδράσεων εισάγουμε στο δοχείο 1mol HCl και 1mol H2 oπότε παρατηρούμε ότι επέρχεται και τρίτη ισορροπία Η2+Cl2<==>2HCl με τα mol του PCl5 να παραμένουν n=1mole.
Nα βρεθούν οι Κc όλων των παραπάνω ισορροπιών.


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Χημική ισορροπία

Δίνεται η ότι η ΚC της  αντίδρασης
λΑ(g)+ Β(g)↔2Γ(g) ΔΗ>0 έχει τιμή ΚC=4 στους T K.
Αν σε ένα δοχείο σταθερού όγκου V  και  απόλυτης θερμοκρασίας Τ  βάλουμε 2mol Γ και από 1mol A και 1 mol Β ποια η τελική σύσταση σε mol;