Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Δοχείο μεταβλητού όγκου και χημική ισορροπία

Σε ένα  κυλινδρικό δοχείο μεταβλητού όγκου αλλά αρχικού όγκου Vo τοποθετούμε n1 mol CaCO3.H θερμοκρασία του δοχείου είναι  διατηρείται συνεχώς σταθερή.Ενώ έχει αποκατασταθεί η παραπάνω ισορροπία την χρονική στιγμή t=0 και ενώ ο όγκος είναι σταθερός και ίσος με Vo αρχίζει το έμβολο εμβαδού Α  να μετακινείται με μικρή αλλά σταθερή ταχύτητα u.Να βρεθούν:

a)H απόδοση της αντίδρασης μέχρι την στιγμή t=0
b)H γραφική παράσταση της συγκέντρωσης του CO2 σε συνάρτηση με το χρόνο.
γ)Ποιο χρονική στιγμή καταστρέφεται η ισορροπία.
δ)Η τελική απόδοση της αντίδρασης.

Δίνεται η Κc της παραπάνω αντίδρασης στους Τ Κ.

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Σωκράτης και οι μαθητές αυτού σε πειράματα Χημείας...

Ο Αλκιβιάδης ο Πλάτωνας αλλά ο Ξενοφώντας μαθητές του Σωκράτη προσπαθούσαν να καταλάβουν την χημεία της εποχής κάνοντας πειράματα...
Ο Αλκιβιάδης στην δικιά του κλεψύδρα είχε ένα διάλυμα οξέος  ΗΑ συγκέντρωσης 0,1Μ και όγκου 100ml.
Ο Πλάτωνας στην δικιά του κλεψύδρα είχε ένα διάλυμα  οξέος ΗΠ συγκέντρωσης 0,1Μ και όγκου 100ml.
Ο Ξενοφώντας στην δικιά του κλεψύδρα είχε ένα διάλυμα  οξέος ΗΞ συγκέντρωσης 0,1Μ και όγκου 100ml.

Ολα τα πάνω δοχεία περιέχαν πρότυπο διάλυμα ΝαΟΗ συγκέντρωσης C M και η παροχή της κάθε κλεψύδρας ήταν 2ml/s.
Αν γνωρίζουμε ότι μόνο ένα από τα τρία οξέα είναι ισχυρό και ότι ο μέγιστος των μεγίστων ρυθμός μεταβολής του PH του κάθε παραπάνω διαλύματος  συμβαίνει  την χρονική στιγμή t=50s  στο διάλυμα του Πλάτωνα να βρεθούν:
α)Ποια η συγκέντρωση C του διαλύματος ΝαΟΗ
β)Ποιο οξύ είναι το ισχυρό το ΗΑ το ΗΠ ή το ΗΞ;
Αν το PH του Αλκιβιάδη την χρονική στιγμή t=25s είναι μεγαλύτερο από το PH του Ξενοφώντα την ίδια στιγμή
γ)Ποιο από τα οξέα ΗΑ και ΗΞ  είναι ισχυρότερο;

Η εξίσωση Η-Η να μην θεωρηθεί γνωστή γιατί την εποχή του Σωκράτη δεν είχε ακόμη γραφτεί...

Ολα τα διαλύματα να θεωρηθούν στους 25ο C.

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Σωκράτης και Χημεία...


Ο Σωκράτης πριν πιεί το κώνειο είπε να παίξει λίγο με την  παραπάνω κλεψύδρα...Χρησιμοποίησε στο πείραμα  την δικιά του μέθοδο...Την Σωκρατική...

Γέμισε την κάτω κλεψύδρα με μεθανικό ασβέστιο και δημιούργησε διάλυμα συγκέντρωσης 0,05Μ και όγκου 200ml.Tην χρονική στιγμή t=0 άνοιξε την κάνουλα της πάνω κλεψύδρας η οποία είχε παροχή 5ml/s και περιέχει διάλυμα ΚΜnO4 συγκέντρωσης 1M οξινισμένο με Η2SO4.
Να βρεθούν:
α)Ποιο το PH του διαλύματος της κάτω κλεψύδρας για t<0 αν γνωρίζουμε ότι το μεθανικό οξύ έχει σταθερά ιοντισμού Κα=10^-4
β)Ποια μέγιστη χρονική στιγμή πρέπει να σταματήσει ο Σωκράτης την παροχή της πάνω κλεψύδρας αν θέλει να πιει άχρωμο διάλυμα διάλυμα από την κάτω κλεψύδρα.
Δίνονται ότι όλα τα διαλύματα είναι στους 25ο C.

H άσκηση αφιερώνεται στον Μήτσο Γκενέ αλλά και στον Γιώργο Φασουλόπουλο γιατί μου έδωσαν το έναυσμα να την γράψω.

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Δεντράκι με προχοίδες...
 
Μία τριπλή πατέντα προχοίδα έχει τα σώματα-διαλύματα που φαίνονται στο παραπάνω σχήμα.Ανοίγουμε την κάνουλα του δεύτερου ορόφου της προχοίδας και παρατηρούμε ότι μόλις έχουν πέσει 50ml διαλύματος ΝαΟΗ έχουν σχηματισθεί 19,7g κίτρινου ιζήματος τα οποία αφαιρούνται σταδιακά από την κάτω προχοίδια ενώ η παραπέρα πτώση του διαλύματος ΝαΟΗ δεν σχηματίζει επιπλέον κίτρινο ίζημα.Μόλις τελείωσει η ποσότητα του διαλύματος του μεσαίου ορόφου της προχοίδας ανοίγουμε την κάνουλα του τρίτου ορόφου και σιγά σιγά το διάλυμα του ΚΜnO4 πέφτει στον άδειο δεύτερο όροφο και στην συνέχεια στο κάτω όροφο της προχοίδας.Παρατηρούμε αποχρωματισμό του διαλύματος ΚΜnO4 και ταυτόχρονη έκλυση αερίου.
Να βρεθούν:
a)Ποιος ο συντακτικός τύπος της οργανικής ένωσης Cν+2Η2ν+1ΟΙ3.
β)Να βρεθεί ο όγκος του αερίου που εκλύθηκε μετρημένος σε STP
γ)Πόσος όγκος διαλύματος ΚΜnO4 έχει χρησιμοποιηθεί  από την πάνω προχοίδα μέχρι την στιγμή που αρχίζει το διάλυμα να μην αποχρωματίζεται φτάνοντας στην κάτω τελική προχοίδα.