Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Mέγιστος στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής του PH

Η διπλανή κλεψύδρα περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ 1Μ όγκου 100ml  στο πάνω μέρος της και ΝαΟΗ άγνωστης συγκέντρωσης και όγκου 50ml στο κάτω μέρος της.Την χρονική στιγμή t=0 ανοίγουμε την στρόφιγγα σταθερής παροχής Π=1ml/s.Με ένα πολύ ευαίσθητο πεχάμετρο μετράμε συνεχώς το PH του κάτω διαλύματος της κλεψύδρας.Από τη μελέτη του διαγράμματος PH-t προκύπτει ότι ο μέγιστος στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής του PH συμβαίνει την χρονική στιγμή t1=50 s. Aν ο μέσος ρυθμός μεταβολής του PH του διαλύματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κλεψύδρας από την στιγμή t=0 έως την στιγμή t1 βρέθηκε ίσος με ΔΡΗ/Δt= -0,1 s^-1   να βρεθούν:


a)Η συγκέντρωση του διαλύματος NaOH στο κάτω μέρος της κλεψύδρας.
β)Η σταθερά ιοντισμού του οξέος ΗΑ.
γ)Ποιος ο μέσος ρυθμός μεταβολής του ΡΗ από t=0 μέχρι την στιγμή που θα σταματήσει η ροή.
δ)Σε ποια περιοχή του χρόνου υπάρχει ρυθμιστικό διάλυμα στο κάτω μέρος της κλεψύδρας;Yπάρχει χρονική στιγμή που το ρυθμιστικό διάλυμα έχει τη μέγιστη ρυθμιστική  του ικανότητα;
Oλα τα διαλύματα έχουν θερμοκρασία 25 C και η Κw=10^-14.

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Μέσος ρυθμός μεταβολής PH...

 


H γνωστή πλέον κλεψύδρα έχει την χρονική στιγμή t=0 δύο διαλύματα το πάνω διάλυμα ΝαΑ και το κάτω διάλυμα ασθενές οξύ ΗΑ.Η παροχή είναι σταθερή και ίση με 1ml/s και παρατηρούμε ότι για τα πρώτα 500s o μέσος ρυθμός μεταβολής του PH του κάτω διαλύματος της κλεψύδρας είναι ΔΡΗ/Δt=1/200 s^-1.Nα βρεθούν:
a)H σταθερά ιοντισμού του οξέος ΗΑ
β)Ο μέσος ρυθμός μεταβολής του PH  από την t=0 και για όλη τη διάρκεια της ροής.
γ)Το ποιοτικό διάγραμμα του PH σαν συνάρτηση του χρόνου.
Oλα τα διαλύματα είναι σε θερμοκρασία 25 C καθώς και μπορούν να γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις και log2=0,3.