Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Οξαλικό καλιονάτριο


Η γνωστή κλεψύδρα έχει στο κάτω μέρος της διάλυμα όγκου 400ml σε οξαλικό καλιονάτριο σε συγκέντρωση 1Μ  και το πάνω μέρος της κλεψύδρας έχει διάλυμα ΚΜnO4 1M όγκου 1l οξινισμένο με Η2SO4.Aν η παροχή της κλεψύδρας είναι 10 σταγόνες/s να βρεθούν:
a)To aρχικό PH του κάτω διαλύματος
β)Η αντίδραση η οποία πραγματοποιείται
γ)Ποια χρονική στιγμή θα σταματήσει η έκλυση αερίου
Δίνεται για το οξαλικό οξύ Κα1=10^-2  και Κα2=10^-5 καθώς και  ότι η κάθε σταγόνα έχει όγκο 0,1ml.
Η θερμοκρασία των διαλυμάτων είναι 25 C και η Κw=10^-14.

H άσκηση αφιερώνεται στον Γιώργο Γιωργαντά που μου έδωσε την ιδέα με τις σταγόνες.

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

Πολλαπλής επιλογής....

Λόγω των ημερών μερικά πολλαπλής επιλογής...1)Η ενέργεια πρώτoυ ιοντισμού τοu 14Sι είναι 786,5Kj/mol.Για 
την ενέργεια της αντίδρασης  P(g)-->P(g)^+2 +2e^-1  E=;; 
μπορεί να ισχύει:

i)E=1000Kj/mol     ii)E=1573Kj/mol    iii)E=2917Kj/mol.

2)Eνα άτομο H βρίσκεται στην δεύτερη διεγερμένη κατασταση. Για να ιοντιστεί ο άτομο πρέπει:

i)Nα απορροφήσει ένα φωτόνιο  ιι)Να απορροφήσει οποιοδήποτε φωτόνιο  υπέρυθρων  ακτίνων
ιιι)Να εκπέμψει ένα φωτόνιο  ιv)Nα απορροφήσει οποιοιδήποτε ενέργεια.

3)Η πιο φτωχή ενεργειακά uποστιβάδα είναι :

i)4s    ii)3d    iii)4d   iv)1p

4)το πιο φτωχό ενεργειακά ηλεκτρόνιο είναι το  ηλεκτρόνιο ποu έχει κβαντικούς αριθμούς:

i)(4),(0),(0),(0,5)    ii)(3),(2),(2),(-0,5)  iii)(4),(1),(0),(0,5)  iv)(4),(0),(0),(-0,5)

5)Ο ισχυρότερος δεσμός σ υπάρχει στο οξu

i)HCl   ii)HI    iii)HF   iv)HBr  

6)O υβριδισμός του ατόμου 5Β στην ένωση (CH3)3B είναι:

i)sp^2   ii)sp    iii)sp^3   iv)άγνωστος

7)Παραμαγνητικό στοιχείο μπορεί να είναι το:

ι)30Ζn     ii)15P   iii)18Ar   iv)12Mg

8)Περισσότερους π δεσμούς έχει

i)οποιοδήποτε νιτρίλιο   ii)ακεταλδεύδη   iii)το PVC   iv)μεθυλαμίνη

9)το 1Η δεν μπορεί να έχει δομή:

ι)7s^1   ii)5g^1   iii)2d^1   iv)2p^1

10)Ποιο  ατομικό τροχιακό από  τα παρακάτω είναι ανυπάρκτο :

i)3px   ii)3d   ιιι)6s   iv)6sx
Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Γερό στομάχι...

Για να μαθαίνουμε και λίγο διαφορετικά πράγματα:

Ο βλεννογόνος του στομάχου έχει διαφορετική σύνθεση κυττάρων αναλόγως με τις μοίρες του. Έτσι, τα τοιχωματικά κύτταρα βρίσκονται στον θόλο και την κεντρική μοίρα του σώματος και εκκρίνουν υδροχλωρικό οξύ (HCl) και ενδογενή παράγοντα, τα κύρια κύτταρα (chief cells) βρίσκονται στο περιφερικό σώμα και εκκρίνουν πεψινογόνο, τα κύτταρα G βρίσκονται στο άντρο και εκκρίνουν γαστρίνη, ενώ τα βλεννοκύτταρα  βρίσκονται στο άντρο και το θόλο και εκκρίνουν βλέννη και πεψινογόνο. Η γαστρική έκκριση κατά τη νηστεία ποικίλει μεταξύ 500 και 1500mL την ημέρα. Μετά από κάθε γεύμα περίπου 1000mL εκκρίνονται στον αυλό.

Σε ένα άδειο στομάχι φυσιολογικής όμως θερμοκρασίας που έχει τοποθετηθεί δαχτυλίδι για να μην υπάρχει διαρροή υπάρχει γαστρικό υγρό όγκου 2l και συγκέντρωσης σε ΗCl 2M.Λόγω κρίσης και μη έχοντας να κάνει κάτι άλλο ο ασθενής πίνει νερό ζεστό νερό θερμοκρασίας 36,6 C με σταθερή παροχή 10ml/s.Αν είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο δαχτυλίδι  μπορεί να αντέξει γαστρικό υγρό μέγιστου όγκου Vmax=4l να βρεθούν:
a)Για πόσο χρόνο μπορεί να πίνει νερό ο ασθενής.
β)Η ποιοτική γραφική παράσταση του PH-t του γαστρικού υγρού.
γ)Ο ρυθμός που πρέπει να παράγει υδροχλώριο το στομάχι αν θέλουμε να ισχύει ΔΡΗ/Δt=0
Μόλις κατάλαβε ο ασθενής ότι κάτι δεν πάει καλά σταματάει να πίνει νερό και καταπίνει  ασπιρίνες οπότε μετά από λίγο διαλύονται οι ασπιρίνες στο πρισμένο στομάχι του ασθενούς έχοντας  τελική συγκέντρωση σε ασπιρίνη 0,001Μ.
Αν η ασπιρίνη συμπεριφέρεται σαν μονοπρωτικό οξύ με Κα=10^-4 στους 36,6 C να βρεθεί ο βαθμός ιοντισμού της ασπιρίνης στο τελικό διάλυμα αν συνεχίζει να ισχύει η σχέση  ΔΡΗ/Δt=0.


H άσκηση αφιερώνεται στον φίλο μου και συνάδελφο Γιάννη Λαμπρόπουλο που φέτος κάνει και Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου.

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Ρυθμιστικό ή όχι;

Το  Α στην παραπάνω κλεψύδρα μπορεί να είναι το:
a)ΟΗ β)F γ)CN δ)ClO4 ε)CH3Ο στ)HS ζ)ΗSO4
Να γίνει το ποιοτικό διάγραμμα του PH-t  του κάτω διαλύματος της κλεψύδρας σε κάθε περίπτωση και να εξηγηθεί ποιο διάλυμα είναι τελικά ρυθμιστικό.
Για το ΗF Ka=10^-4  για το HCN Ka=10^-10 ενώ για το Η2S  K1=10^-7 και Κ2=10^-12  για το Η2SO4  K2=10^-2 η θερμοκρασία των διαλυμάτων 25 C και Κw=10^-14.

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Διπρωτικά και κλεψύδρα...

 Αν η γνωστή κλεψύδρα έχει τα παραπάνω διαλύματα και για τα οξέα ισχύουν Κ2=0,0125 για το θεικό οξύ ενώ για το υδρόθειο ισχύουν Κ1=10^-7  και Κ2=10^-12 να βρεθούν 
α)οι συγκεντρώσεις όλων των σωμάτων που υπάρχουν στο πάνω και κάτω μέρος της κλεψύδρας την στιγμή t=0 καθώς και την στιγμή που σταματάει η ροή της κλεψύδρας.
β)Το ποιοτικό διάγραμμα του PH-t για το κάτω διάλυμα της κλεψύδρας.
Η θερμοκρασία των διαλυμάτων είναι  25 C καθώς και η Κw=10^-14.Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Οινοκλεψύδρες ....Στην οινοκατάνυξη της Κυριακής στην Καρδίτσα συναντήθηκαν τέσσερις οινοκλεψύδρες με τα παραπάνω ονόματα.Με βάση τα παρακάτω δεδομένα να βρείτε τι έχει το πάνω μέρος της κλεψύδρας και τι το κάτω.
Στην κλεψύδρα ant παρατηρούμε ότι καθώς περνάει ο χρόνος το PH του κάτω μέρους αυξάνεται ενώ το διάλυμα δεν αλλάζει χρώμα.
Στην κλεψύδρα pol δεν παρατηρηρώ καμία αλλαγή με το πέρασμα του χρόνου ούτε στο PH oύτε και στην θερμοκρασία.
Στην κλεψύδρα ele  παρατηρούμε ότι καθώς περνάει ο χρόνος το PH του κάτω μέρους αυξάνεται ενώ το διάλυμα θολώνει όπως και το μάτι του ele όταν πίνει το περιεχόμενο της κλεψύδρας.
Στην  κλεψύδρα xark παρατηρούμε ότι καθώς περνάει ο χρόνος το PH του κάτω διαλύματος τείνει προς το 13.

Με δεδομένο ότι είμαστε σε τσιπουράδικο και όχι σε χημικό εργαστήριο να βρεθούν τι περιέχει η κάθε κλεψύδρα στο πάνω και τι στο κάτω μέρος της.


Υ.Σ.Η απάντηση θα δοθεί την Δευτέρα μετά από τις εξετάσεις (ούρων αίματος κτλ).

H συνάντηση είχε τελικά και δύο νέες "οινοκλεψύδρες"
 
Επειδή οι νέες "οινοκλεψύδρες" ήταν φυσικές οι ερωτήσεις για αυτές θα είναι Φυσικής:
Oι σταγόνες πέφτουν στην κλεψύδρα thas με σταθερό ρυθμό.
Τι θα σχηματισθεί στο κάτω μέρος της κλεψύδρας:a)κύμα β)σωματιδιοσταγόνες γ)κυματίδιο

Αν οι σταγόνες που έπεφταν στο douk είχαν σταθερό ρυθμό ίδιο με αυτόν που ο douk κατανάλωνε το τσίπουρο σε πόση ώρα ο douk θα έβρισκε το αυτοκίνητό του μετά την τσιπουροκατάνυξη:
a) 1h  β)2h  γ)Ποτέ γιατί δεν θα το έβλεπε

Υ.Σ.Να ευχαριστήσω τον Κώστα Χαρκοπλιά  και την γυναίκα του την  Κατερίνα για την άψογη φιλοξενία  τους στην πανέμορφη Καρδίτσα.

Η  παρακάτω εικόνα μιλάει μόνη της....


Για όλα φταίνε τα κυματίδια!!!!!!!!